ก่อนจดบริษัท ตัดสินใจเรื่องอะไรบ้าง

ก่อนจดบริษัท ตัดสินใจเรื่องอะไรบ้าง

เชื่อว่าหลายคนมีความฝันอยากจะเปิดบริษัทเป็นของตัวเอง เพราะอยากมีอิสระในการทำงาน ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง อยากสร้างธุรกิจส่วนตัวแบบไม่ต้องเข้างาน 9 โมงเลิก 5 โมงเย็นเหมือนมนุษย์ออฟฟิศทั่วไปใช่ไหมคะ

แต่การจะเปิดบริษัทให้ราบรื่นด้วยดีไม่ใช่เรื่องง่าย (แหม่ ขู่กันซะแล้ว) เพราะเจ้าของธุรกิจต้องศึกษาข้อมูลเปิดบริษัทอย่างละเอียด และวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อเตรียมพบกับความท้าทายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ตั้งแต่เริ่มต้นจดทะเบียนบริษัท เจ้าของธุรกิจต้องตัดสินใจหลายๆ เรื่องเองค่ะ โดยไม่มีรุ่นพี่ หรือหัวหน้ามาคอยสอนงาน แล้วรู้ไหมเอ่ยว่าเราต้องตัดสินใจอะไรบ้างนะ บทความนี้ มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับ “ก่อนจดบริษัท ตัดสินใจเรื่องอะไรบ้าง” มาแนะนำให้เจ้าของธุรกิจทุกคนที่กำลังจะมีบริษัทเป็นของตัวเองกันค่ะ

ผู้ถือหุ้นเป็นใคร สัดส่วนเท่าไหร่ ?

สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการมือใหม่ต้องทำความเข้าใจก็ คือ เรื่อง “ผู้ถือหุ้น” ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของบริษัท ผู้วางเงินลงทุนในธุรกิจคนแรก และมีหน้าที่ควบคุมบริษัท โดยการแต่งตั้งกรรมการเข้ามาเป็นตัวแทนบริหารดูแลการดำเนินงานของบริษัทค่ะ

ผู้ถือหุ้นคือใคร สัดส่วนเท่าไร
ผู้ถือหุ้นคือใคร สัดส่วนเท่าไร

ในกระบวนการจดทะเบียนบริษัทนั้น บริษัทที่มีผู้เริ่มก่อการ และก่อตั้งบริษัทมากกว่า 1 คน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมาย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 ได้ระบุไว้ ดังนี้ค่ะ

  • ต้องมีจำนวนผู้เริ่มก่อการ และก่อตั้งบริษัทขั้นต่ำ 2 คน โดยแต่ละคนจะต้องมีข้อมูลในการจดทะเบียนบริษัทครบถ้วน
  • ผู้เริ่มก่อการ และก่อตั้งบริษัทแต่ละคนต้องถือหุ้นอย่างต่ำคนละ 1 หุ้น หุ้นละ 5 บาท
  • เมื่อมีการระบุทุนจดทะเบียนบริษัทแล้ว ต้องชำระหุ้นขั้นต่ำ 25% เช่น ทุนจดทะเบียนบริษัท 1 ล้านบาท ควรชำระหุ้นจริงไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท

เมื่อการทะเบียนบริษัทมีเรื่องของหุ้นเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ก่อตั้งบริษัททุกคนจะต้องมีการแบ่งสัดส่วนหุ้นตามกฎหมาย ซึ่งหากใครมีจำนวนหุ้นที่มากกว่า คนนั้นจะมีสิทธิในเงินปันผล สิทธิในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการออกเสียง สิทธิการมอบฉันทะ และสิทธิอื่น ๆ มากกว่าคนที่ถือหุ้นในจำนวนที่น้อยกว่า

ดังนั้น เรื่องการแบ่งสัดส่วนหุ้นเป็นเรื่องที่ต้องระวังมาก ๆ และต้องทำความเข้าใจเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายเอาเปรียบ (ในทางกลับกัน ผู้ถือหุ้นส่วนมากก็ไม่ควรเอาเปรียบเพื่อนๆ ด้วยเช่นกันนะ)

ปิดงวดบัญชีวันไหน ?

เรื่องบัญชีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการมือใหม่ควรให้ความสำคัญ เพราะบริษัทเองต้องมีการทำบัญชีเป็นประจำ เพื่อบันทึกรายการค้า ตั้งแต่ รายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน บลาๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปีนั้น เพื่อปิดงบการเงินและยื่นงบให้ทันกำหนดตามกฎหมาย มิฉะนั้น รับรองได้คำเดียวว่า จะเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาแบบไม่รู้จบเลยทีเดียว

ตามกฎหมาย พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่จัดทำบัญชีของบริษัทส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประจำทุกปี ครั้งแรกที่มีการยื่นงบจะกำหนดให้ยื่นภายใน 12 เดือนนับแต่วันเริ่มทำบัญชี และมีการยื่นงบทุก ๆ 12 เดือนนับจากครั้งแรก

โดยบริษัทส่วนใหญ่จะกำหนดให้วันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวันปิดงวดบัญชี แต่ก็จะมีบางบริษัทที่ต้องการปิดบัญชีในวันอื่น ดังนั้น บริษัทจะต้องระมัดระวังเรื่องวันกำหนดส่งงบการเงินของบริษัทดี ๆ นะคะ

ยกตัวอย่างเช่น

บริษัท 1 จดทะเบียนบริษัทวันที่ 10 ต.ค. 2567 มีการปิดบัญชี และยื่นงบครั้งแรกในวันที่ 31 ธ.ค. 2567 (ภายใน 3 เดือน) ดังนั้น ครั้งต่อไปจะต้องยื่นงบอีกครั้งในวันที่ 31 ธ.ค. 2568 (ภายใน 12 เดือน)

บริษัท 2  จดทะเบียนบริษัทวันที่ 10 ต.ค. 2567 มีการปิดบัญชี และยื่นงบครั้งแรกในวันที่ 30 ก.ย. 2568 (ภายใน 12 เดือน) ดังนั้น ครั้งต่อไปจะต้องยื่นงบอีกครั้งในวันที่ 30 ก.ย. 2569 (ไม่ใช่วันที่ 31 ธ.ค. 2568 ตามที่นักบัญชีหลายคนเคยชิน)

จดบริษัท ตัดสินใจ ปิดบัญชีวันไหน
จดบริษัท ตัดสินใจ ปิดบัญชีวันไหน

จด VAT หรือไม่ ?

ตราบใดที่บริษัทมีรายได้ – รายจ่ายเกิดขึ้น ย่อมมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจค่ะ

ตามประมวลรัษฎากร กำหนดให้บริษัทที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อทำหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ทุกเดือนตามกฎหมาย เพราะฉะนั้น จะต้องพิจารณาก่อนค่ะว่าบริษัทของเราเข้าเงื่อนไขตามด้านล่างนี้หรือไม่

  • เป็นธุรกิจทั่วไป มีรายได้มากกว่าเกณฑ์ = ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • เป็นธุรกิจที่ไม่เข้าเงื่อนไข (มีรายได้น้อยกว่า 1.8 ล้านบาท) = ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ต้องเสียภาษี VAT หรืออยากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ แล้วแต่ความสมัครใจ

สำหรับบริษัทที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องเตรียมเอกสาร ภ.พ.01 สำหรับยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย 1 ชุด สามารถขอจดทะเบียน VAT ได้ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือที่สำนักงานสรรพากรในเขตพื้นที่ที่บริษัทก่อตั้งก็ได้ค่ะ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT หรือไม่
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT หรือไม่

ใครเป็นกรรมการ ?

กรรมการ คือ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาบริการงานตามวัตถุประสงค์บริษัทแทน ซึ่งจะเป็นคนเดียวกันกับผู้ถือหุ้น หรือเป็นร่วมกันหลายคนก็ได้ หรือจ้างคนอื่นมาเป็นก็ได้

ยกตัวอย่างเช่น

กรณี 1: นาย A เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 70% และเป็นกรรมการบริษัทที่เข้าไปบริหารงานบริษัทด้วยตัวเอง

กรณี 2: นาย A และ นาย B เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และยังเป็นกรรมการบริษัทที่จะเข้าไปบริหารงานด้วย

กรณี 3: นาย C เป็นพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากนาย A และ นาย B ให้เป็นกรรมการบริษัท

ใครเป็นกรรมการได้บ้าง
ใครเป็นกรรมการได้บ้าง

แต่กรรมการต้องเป็นผู้ที่ทำหน้าที่บริหารบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจนะคะ (เสมือนหนึ่งบริหารเพื่อส่วนรวม ไม่ใช่บริหารเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เอ๊ะๆ คุ้นๆ ไหมนะ ฮ่าๆ)

เมื่อกรรมการมีอำนาจเต็มที่ ถ้ากรรมการทำหน้าที่ได้ดี บริษัทก็จะได้ประโยชน์ ในทางกลับกัน ถ้ากรรมการทำหน้าที่ได้ไม่ดี ก็อาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายได้ ดังนั้น ผู้เริ่มก่อการ หรือผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ควรหารือ แล้วก็ตกลงกันไว้ดี ๆ ว่าจะให้ใครเป็นกรรมการบ้าง ก่อนเริ่มจดบริษัทกันนะคะ

มีตราประทับตราหรือไม่ ?

“ตรายางบริษัท” เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ทุกบริษัทจะต้องตัดสินใจค่ะ ว่า เราจะมีหรือไม่มีตรายาง และถ้ามีตรายางจะต้องทำรูปแบบไหน

ข้อดีของการมีตรายาง คือ จะช่วยให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือและป้องกันการปลอมแปลงได้ เป็นการยืนยันตัวตนจริงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการสั่งจ่ายเช็ก การรับรองการจ่ายเงินเดือน รวมทั้งการประทับตราลงบนเอกสารสำคัญ และอื่น ๆ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทที่ทำให้การทำนิติกรรม หรือธุรกรรมเหล่านั้นสมบูรณ์ค่ะ

บริษัทต้องมีตราประทับรึป่าว
บริษัทต้องมีตราประทับรึป่าว

เพราะฉะนั้น ถ้าบริษัทกำหนดให้มีกรรมการมีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา ก่อนจะไปจดบริษัท แนะนำให้ผู้ประกอบการสั่งทำตรายางบริษัทเอาไว้เลย

Tips: การออกแบบตราบริษัทจะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน มีชื่อบริษัทตรงกับชื่อที่จดทะเบียนบริษัท และมีคำแสดงรายละเอียดประเภทนิติบุคคลบนตรายางที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์จัดทำตราประทับกำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั่นเองค่ะ

ข้อบังคับบริษัทคืออะไร ?

สิ่งสุดท้ายที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญไม่แพ้จากประเด็นอื่น ๆ นั่นคือการจัดทำข้อบังคับบริษัทค่ะ

ข้อบังคับบริษัท เปรียบเสมือนกับธรรมนูญของบริษัทที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ข้อบังคับควรจะมีความเฉพาะตัว เพราะบริษัทแต่ละแห่งมีประเภทธุรกิจที่ต่างกัน มีจำนวนพนักงาน มีสภาพการทำงานที่ต่างกัน และมีปัญหาที่เกิดขึ้นต่างกัน ไม่ควรคัดลอกจากของบริษัทอื่น ๆ และเขียนเองตามใจชอบค่ะ

ในปัจจุบัน บริษัทส่วนใหญ่จะยึดข้อบังคับบริษัทที่ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจมีการเขียนข้อบังคับบางประเด็นเสริมเข้าไปเพื่อความเหมาะสมของบริษัท แต่ถ้าจะไม่ใช้ตามนี้ แนะนำให้ผู้ประกอบการจัดเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนจะไปจดทะเบียนบริษัทนะคะ

ลองดูตัวอย่าง ข้อบังคับบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามรูปนี้ได้เลย

ตัวอย่างข้อบังคับบริษัท
ตัวอย่างข้อบังคับบริษัท

สรุป ก่อนจดบริษัท ตัดสินใจเรื่องอะไรบ้าง

อ่านมาจนถึงตรงนี้ ทุกคนน่าจะพอเข้าใจแล้วว่า การจะเป็นเจ้าของบริษัทนั้น มีเรื่องต้องตัดสินใจมากมาย

ทบทวนกับตัวเองสักนิด ก่อนจดบริษัท ตัดสินใจเรื่อง 6 เรื่องนี้ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะถ้าไม่ใช่เราตัดสินใจแล้ว ก็ไม่รู้จะเป็นใครไปได้ใช่ไหมคะ

หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจมือใหม่ ช่วยให้ตัดสินใจจดทะเบียนบริษัทได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และหลังจากนี้จะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำธุรกิจได้อย่างสบายใจค่ะ

เริ่มต้นจดทะเบียนบริษัท รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อ

Line: @zerotoprofit

ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บบล็อก Zero to Profit ที่อยากให้เรื่องบัญชีเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวสำหรับเจ้าของธุรกิจ