ผู้ถือหุ้นกับกรรมการต่างกันอย่างไร

ผู้ถือหุ้นกับกรรมการต่างกันอย่างไร

คนทำธุรกิจหลายคน เมื่อถึงคราวที่ต้องจดทะเบียนบริษัทอาจจะมีคำถามในใจ ว่าผู้ถือหุ้นกับกรรมการคืออะไร ต่างกันอย่างไร เพราะในเอกสารจดทะเบียนบริษัท เราจะต้องระบุว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นบ้างและใครเป็นกรรมการบ้าง

ในวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกัน เกี่ยวกับเรื่องผู้ถือหุ้นและกรรมการกัน

1.ผู้ถือหุ้นกับกรรมการต่างกันอย่างไร

ตามหลักการแล้วผู้ถือหุ้นและกรรมการมีความหมาย และหน้าที่แตกต่างกันชัดเจนตามนี้

ผู้ถือหุ้น หมายถึง คนที่ร่วมลงทุนเข้ามาในบริษัทเพื่อให้เริ่มธุรกิจได้ โดยก่อนอื่นผู้ก่อตั้งบริษัทอาจตกลงร่วมกันไว้ว่าเราต้องการใช้เงินลงทุนเท่าไร และแบ่งเป็นจำนวนหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าพาร์เท่ากัน เช่น ต้องการเงินทุน 1 ล้านบาท แบ่งเป็น 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท

โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิ์ถือหุ้นได้จำนวนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงินลงทุนที่ตัวเองมี และนอกจากนี้ผู้ถือหุ้นคนไหนมีสัดส่วนการถือหุ้นที่มาก ก็มีโอกาสได้รับเงินปันผลในสัดส่วนที่มากเช่นเดียวกัน แต่ในทางกลับกันถ้าบริษัทขาดทุน เราก็จะต้องรับผิดชอบเท่าจำนวนเงินลงทุนที่ลงไป

ส่วนกรรมการ หมายถึง คนที่ถูกแต่งตั้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นคนมาทำงานแทนหรือบริหารบริษัทแทนเหล่าผู้ถือหุ้นทั้งหลาย โดยมีหน้าที่ทำตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมไปถึงการบริหารงานให้มีกำไรตามที่ผู้ถือหุ้นคาดหวังไว้ โดยกรรมการอาจจะมี 1 คนหรือมากกว่า 1 คนก็ได้ (เรียกว่าคณะกรรมการ) ที่มีหน้าที่ทำงาน ตัดสินใจแทนบริษัท ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆในนามบริษัท

2.ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการได้มั้ย

คำตอบ คือ ได้ เพราะไม่ได้มีกฎหมายห้ามเอาไว้ เรามักจะเห็นตัวอย่างจาก SMEs ส่วนใหญ่มักมอบหมายให้ ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ เป็นกรรมการบริหารบริษัทไปพร้อมๆ กัน

3.ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการได้ไหม

ถ้าไม่ใช่ผู้ถือหุ้น ก็สามารถเป็นกรรมการบริษัทได้ด้วยเช่นกัน เพราะในบางครั้งหน้าที่บริหารกิจการอาจจะเกินความสามารถของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงคนเดียว ดังนั้น บริษัทมีสิทธิ์จ้างบุคคลภายนอกมาทำหน้าที่กรรมการบริหารได้ และไม่ได้จำกัดว่าต้องมีแค่ 1 คนเท่านั้น เราจึงเห็นตัวอย่างบริษัทใหญ่ๆ ที่จ้างบุคคลที่มีความสามารถไปเป็นกรรมการ เพื่อบริหารงานบริษัทตามแนวทางที่ผู้ถือหุ้นต้องการ

4.ค่าตอบแทนกรรมการต่างกับผู้ถือหุ้นอย่างไร

สืบเนื่องจากความแตกต่างในบทบาทและหน้าที่ของกรรมการและผู้ถือหุ้น รูปแบบผลตอบแทนก็จะแตกต่างกันด้วย เพราะถ้าเป็นผู้ถือหุ้น จะได้รับผลตอบแทนที่เรียกว่า “เงินปันผล” ส่วนกรรมการนั้น จะได้ผลตอบแทนเสมือนเป็นพนักงานคนนึงของบริษัท คือ ได้รับ “เงินเดือน” และอาจมีสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติม

เอาเป็นว่าเราน่าจะพอเข้าใจความแตกต่างระหว่างผู้ถือหุ้นและกรรมการแล้ว ถ้าวันนี้กำลังจะไปจดเปิดบริษัท อย่าลืมคิดไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะให้ใครเป็นกรรมการทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นทุกคนด้วยนะ

ปรึกษาปัญหาบัญชีธุรกิจ หาโปรแกรมบัญชีที่ใช่สำหรับธุรกิจคุณ ติดต่อ

Line: @zerotoprofit หรือhttps://lin.ee/36U1ks0Y

ติดตาม Zero to Profit ช่องทางอื่นได้ที่

Facebook: https://facebook.com/ZerotoprofitTH/

Blockdit: https://www.blockdit.com/zerotoprofit

ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บบล็อก Zero to Profit ที่อยากให้เรื่องบัญชีเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวสำหรับเจ้าของธุรกิจ