เว็บบล็อกความรู้ด้านบัญชีสำหรับเจ้าของธุรกิจ ที่อยากให้ บัญชี เป็นเรื่องง่าย ใกล้ตัว และมีประโยชน์ภายใต้แนวคิดที่ว่า ทำบัญชี แล้วจะมีกำไร