งบเปล่าคืออะไร?

งบเปล่าคืออะไร?

คำว่า “งบเปล่า” เป็นคำศัพท์ยอดฮิตติดหูสำหรับนักบัญชี แต่มันคืออะไรนะ แล้วเจ้าของธุรกิจอย่างเราต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งนี้บ้าง

งบเปล่า หมายถึง งบการเงินของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท) แต่ไม่ได้ดำเนินกิจการ ไม่มีรายได้ และค่าใช้จ่าย เช่น ซื้อของ ค่าเช่า หรือค่าแรงพนักงาน ในระหว่างปีเลย ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ ถ้าในระหว่างปีเราไม่มีรายการเคลื่อนไหวใดๆ เลย งบการเงินของกิจการจะถูกเรียกว่า งบเปล่า โดยปริยาย

ถ้าไม่ดำเนินการจะต้องส่งงบการเงินไหม

แม้ว่าธุรกิจยังไม่มีรายได้และค่าใช้จ่ายก็ไม่มีข้ออ้างว่าจะไม่ส่งงบการเงิน

ในทางกฎหมาย หากเราเป็นนิติบุคคลแล้ว เราก็ยังจะต้องมีผู้ทำบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี และนำส่งกับกัมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรให้ถูกต้องอยู่เป็นประจำทุกๆ ปี  

ถ้ามีปีใดปีหนึ่งเราไม่ส่งงบการเงิน เราจะโดนค่าปรับสองเรื่องทั้งเรื่องส่งงบช้า และส่งภาษีช้า (อัตราแตกต่างกันตามระยะเวลาที่ล่าช้า)

ค่าทำบัญชีงบเปล่าเป็นเท่าไร

พอจะเข้าใจกันแล้วว่าถึงจะไม่ได้ดำเนินงานก็ต้องส่งงบการเงินอยู่ดี ต่อมาเรามาดูค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกันบ้าง

สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งงบเปล่าเองมี 2 ส่วนหลักๆ คือ ค่าทำบัญชี และค่าตรวจสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีในที่นี้หมายรวมถึง การนำส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนำส่งแบบภาษีให้กับกรมสรรพากรด้วย

โดยเฉลี่ยแล้วถ้าธุรกิจเป็นบริษัทจำกัด อัตราค่าทำบัญชีรวมตรวจสอบงบการเงินของงบเปล่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7,000-10,000 บาท ต่อปี

งบแบบนี้ไม่ใช่งบเปล่านะ

เจ้าของธุรกิจหลายคนเข้าใจผิดว่างบของเราเป็นงบเปล่า และทึกทักเอาว่าค่าส่งงบต่างๆ น่าจะไม่เกิน 10,000 บาทแน่นอนเลย ยกตัวอย่าง เช่น

  • งบที่มีรายการเคลื่อนไหวในธนาคาร งบแบบนี้ไม่ใช่งบเปล่าเพราะทุกรายการเคลื่อนไหวต้องถูกบันทึกบัญชีทั้งหมด
  • งบมียอดสินค้าคงเหลือ แม้ว่าจะไม่ได้มีรายการซื้อ-ขายในระหว่างปี แต่งบที่มีสินค้าคงเหลือ นักบัญชีและผู้สอบบัญชีเองก็ต้องมาตรวจสอบและบันทึกรายการปรับปรุงเกี่ยวกับรายการนั้นอยู่ดี งบแบบนี้จึงไม่ถือเป็นงบเปล่า
  • งบที่มียอดยกมาจำนวนมาก เช่น เงินจ่ายล่วงหน้ายกมา ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ยกมา เหตุผลเดียวกันกับงบที่มีสินค้าคงเหลือ งบแบบนี้ไม่ถือเป็นงบเปล่าแน่นอน

เข้าใจความหมายงบเปล่า ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และข้อควรระวังกันไปแล้ว

อย่าลืมกลับมาสำรวจธุรกิจของตัวเองกันบ้าง ว่าเราเคยจดนิติบุคคลแล้วไม่ส่งงบการเงินบ้างมั้ย และงบของเราเป็นงบเปล่าหรือไม่ ถ้าคำตอบ คือ คำว่า “มี” ปีนี้ก่อนจะถึง Deadline เดือนเมษายน-พฤษภาคม อย่าลืมรีบหานักบัญชีมาช่วยปิดงบและยื่นงบให้เรียบร้อยกันนะ

ปรึกษาปัญหาบัญชีธุรกิจ หาโปรแกรมบัญชีที่ใช่สำหรับธุรกิจคุณ ติดต่อ

Line: @zerotoprofit หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

ติดตาม Zero to Profit ช่องทางอื่นได้ที่

Facebook: https://facebook.com/ZerotoprofitTH/

Blockdit: https://www.blockdit.com/zerotoprofit

ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บบล็อก Zero to Profit ที่อยากให้เรื่องบัญชีเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวสำหรับเจ้าของธุรกิจ