เงินเบิกเกินบัญชี (OD) คืออะไร

เงินเบิกเกินบัญชี (OD) คืออะไร

มีเงินแค่ 1 ล้าน แต่อยากเบิกธนาคารเกินกว่า 1 ล้านทำได้หรือไม่

คำตอบก็คือว่า ได้ ถ้าเรามีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารที่เรียกว่า “เงินเบิกเกินบัญชี (OD)”

เงินเบิกเกินบัญชี หรือ OD คืออะไร?

เงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) คือเงินที่เราเบิกจ่ายแบบเช็คได้ เกินกว่ายอดเงินสดที่มีฝากไว้ในบัญชีธนาคารแบบบัญชีกระแสเงินสด

จุดเด่นของเงิน OD มีอยู่ด้วยกัน 4 ข้อหลักๆ

  • ต้องมีบัญชีกระแสเงินสด หมายถึงบัญชีที่มีวัตถุประสงค์เปิดไว้เพื่อใช้จ่ายผ่านเช็ค เช่น เมื่อเซนต์เช็คชำระค่าสินค้าให้เจ้าหนี้ พอถึงวันกำหนดชำระคนที่ได้รับเช็คก็จะเบิกเงินสดออกจากบัญชีกระแสรายวันนี้ได้ทันที บ่อยครั้งที่เจ้าของธุรกิจทำเรื่องขอวงเงินสินเชื่อระยะสั้นไว้กับธนาคาร ว่าถ้าสมมติเราเซนต์เช็คเกินกว่าเงินสดที่มีธนาคารจะยินยอมให้เบิกจ่ายนะ เพื่อแลกกับดอกเบี้ยสินเชื่อระยะสั้น
  • ต้องขอวงเงิน OD ไว้ โดยธนาคารจะพิจารณาจากประวัติการเงินและหลักทรัพย์ที่ค้ำประกัน
  • เงินเบิกเกิน ถือเป็นหนี้สินระยะสั้น การจ่ายชำระดอกเบี้ยจะคิดจากจำนวนเงินที่เบิกเกินบัญชีเท่านั้น ถ้าเมื่อใดก็ตามเราฝากเงินเข้าบัญชีเพื่อหักกลบเงินจำนวนนี้แล้ว ธนาคารก็จะไม่คิดดอกเบี้ยต่อ
  • มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่ต้องการกระแสเงินสดแบบเร็วๆ เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้ หรือใช้จ่ายในธุรกิจแบบฉุกเฉินเท่านั้น

แม้ว่าเงิน OD จะเบิกง่ายใช้คล่อง แต่ทว่ามันก็มีเรื่องที่ต้องระมัดระวัง 4 เรื่องหลักๆ ตามนี้

  • ดอกเบี้ยจะสูงกว่าสินเชื่อทั่วไปของธนาคาร และมีอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระอีก 15-18% ต่อปี
  • มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเฉลี่ย 3-5%
  • ห้ามแสดงหักกลบกับสินทรัพย์ในงบการเงิน เพราะรายการนี้จัดเป็นหนี้สินระยะสั้นทางบัญชี
  • ไม่เหมาะกับการเบิกไปใช้จ่ายระยะยาว เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือก่อสร้างโรงงาน เพราะดอกเบี้ยสูงกว่าปกติ เจ้าของธุรกิจอาจหมุนเงินเพื่อมาจ่ายชำระหนี้เงิน OD ไม่ทัน

เข้าใจเงิน OD และจุดเด่นรวมไปถึงข้อควรระวังแล้ว ก่อนขอวงเงิน OD และเซนต์เช็คทุกครั้งอย่าลืมวางแผนสำหรับการจ่ายชำระทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นไว้ก่อนด้วยนะ

ปรึกษาปัญหาบัญชีธุรกิจ หาโปรแกรมบัญชีที่ใช่สำหรับธุรกิจคุณ ติดต่อ

Line: @zerotoprofit หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

ติดตาม Zero to Profit ช่องทางอื่นได้ที่

Facebook: https://facebook.com/ZerotoprofitTH/

Blockdit: https://www.blockdit.com/zerotoprofit

ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บบล็อก Zero to Profit ที่อยากให้เรื่องบัญชีเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวสำหรับเจ้าของธุรกิจ