EBITDA, EBIT, EBT และ Net Income คืออะไร…โอ๊ยงง

EBITDA, EBIT, EBT และ Net Income คืออะไร…โอ๊ยงง

อิบิทด้า อิบิท อิบ้า…เอ๊ย ไม่ใช่

เคยสงสัยเหมือนกันมั้ยว่าศัพท์พวกนี้มันคืออะไร แล้วมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจยังไงบ้าง?

ถ้าใครเคยอ่านงบกำไรขาดทุน คงจะเข้าใจดีกว่ามันเกิดจาก รายได้ – ค่าใช้จ่าย

แต่แค่นี้ยังเด็กไป จริงๆ แล้วถ้าอยากวิเคราะห์กำไรให้ถึงกึ๋น เราต้องรู้จักตัวอักษร 6 ตัวพวกนี้ก่อน

E = Earning (กำไร)

B = Before (ก่อน)

I = Interest (ดอกเบี้ย หรือต้นทุนทางการเงิน)

T = Tax (ภาษี)

D = Depreciation (ค่าเสื่อมราคา)

A = Amortization (ค่าตัดจำหน่าย)

แล้วลองมาถอดรหัสกันดีๆ ว่ามันอยู่ตรงไหนในงบกำไรขาดทุนกันแน่ (ดูภาพไปพร้อมๆกัน)

เบอร์ 1 EBITDA = กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (จะยาวไปไหน)

กำไรตัวนี้เป็นกำไรเบอร์แรกในงบกำไรขาดทุน ที่สนใจเฉพาะรายได้ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินเกี่ยวข้องกับธุรกิจจริงๆ

ไม่สนพวกดอกเบี้ย (ค่าใช้จ่ายทางการเงิน) ภาษี (ค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการคำนวณ)

หลายกิจการชอบวิเคราะห์กำไร EBITDA เพราะรู้กำไรตัวนี้ตัดค่าใช้จ่ายส่วนที่ควบคุมไม่ได้ออกไปแล้ว เช่น ธุรกิจโรงแรมอาจมีขาดทุนสุทธิซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าพวกเค้าจะเจ๊งเสมอไป เพราะถ้าวิเคราะห์ EBITDA เอาค่าใช้จ่ายตัวใหญ่อย่างค่าเสื่อมราคาออก อาจดูไม่แย่มากเพราะโรงแรมก็ยังมีกำไรไปรอดอยู่

เบอร์ 2 EBIT = กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี

กำไรตัวนี้เป็นกำไรจากการดำเนินงาน โดยดูจากรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายทุกอย่างยกเว้นดอกเบี้ย (ค่าใช้จ่ายทางการเงิน) และภาษี (ค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย)

เบอร์ 3 EBT = กำไรก่อนภาษี

ง่ายๆ ตรงตัว EBT ไม่สนใจภาษีว่าธุรกิจจะมีเท่าใด แต่สนใจที่การดำเนินงานและจัดการกับค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่านั้น

เบอร์ 4 Net Income = กำไรสุทธิ

กำไรสุดท้าย ท้ายสุดในงบกำไรขาดทุนที่ตัดสินว่าในปีที่ผ่านมาธุรกิจเป็นอย่างไรถ้าสนใจทุกๆ องค์ประกอบรวมกัน

ไม่ว่าจะเป็นกำไรแบบไหน อิบิท อิบ้า หรืออิบิทด้า ความเข้าใจอาจจะไม่หยุดแค่แปลคำศัพท์จากตัวย่อภาษาอังกฤษ แต่ต้องเข้าใจจริงว่ามันคำนวณมาอย่างไรในงบกำไรขาดทุน แล้วหยิบมันมาวิเคราะห์ต่อให้ได้ ไม่ใช่แค่ท่องจำ

ปรึกษาปัญหาบัญชีธุรกิจ หาโปรแกรมบัญชีที่ใช่สำหรับธุรกิจคุณ ติดต่อ

Line: @zerotoprofit หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

ติดตาม Zero to Profit ช่องทางอื่นได้ที่

Facebook: https://facebook.com/ZerotoprofitTH/

Blockdit: https://www.blockdit.com/zerotoprofit

ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บบล็อก Zero to Profit ที่อยากให้เรื่องบัญชีเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวสำหรับเจ้าของธุรกิจ