จ่ายเงินค่าทำบัญชีประจำปีแล้ว นักบัญชี ทำอะไรบ้างนะ

จ่ายเงินค่าทำบัญชีประจำปีแล้ว นักบัญชี ทําอะไรบ้างนะ

คนที่ไม่ใช่แฟน ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้….

แต่รู้หรือไม่ “นักบัญชี” ถึงแม้จะไม่ใช่แฟนก็ “ทำแทน” เจ้าของธุรกิจได้หลายเรื่องเลยนะ

เพราะนักบัญชี คือ คนที่เจ้าของธุรกิจไว้ใจ ให้ทำธุรกรรมสำคัญๆ ของธุรกิจแทนหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น

  • ยื่นงบการเงิน
  • ยื่นภาษี
  • ยื่นประกันสังคม
  • งานทะเบียนทุกอย่าง เช่น เพิ่มลดทุน เพิ่มลดกรรมการ เปลี่ยนที่อยู่

และอื่นๆ อีกมากมายแล้วแต่เจ้าของธุรกิจจะมอบหมายงานให้ ซึ่งงานทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบหรือกฎหมายที่ถูกกำหนดเอาไว้ แต่เราจะเช็คได้อย่างไร ว่านักบัญชี ทำอะไรบ้างให้เราบ้าง มาดูกัน

นักบัญชี ทำอะไรบ้าง
นักบัญชี ทำอะไรบ้าง

นักบัญชี ทำอะไรบ้าง เมื่อปิดงบการเงินแล้ว

ถ้าได้นักบัญชีเก่งทำงานให้ เราก็สบายใจหายห่วง แต่เมื่อไรก็ตามที่นักบัญชีทำงานผิดพลาด หรือทำไม่ทันเวลา เราเองในฐานะเจ้าของธุรกิจก็ต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปิดงบการเงิน ที่เดดไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างประดังประเดมาพร้อมๆ กัน นักบัญชีเองก็ตั้งใจจะปิดงบให้ทัน แต่บางครั้งก็อาจมีพลาดบ้าง และมันคงจะดีไม่น้อย ถ้าเจ้าของธุรกิจทำความเข้าใจเรื่องสำคัญที่เรามอบหมายให้นักบัญชีทำแทนช่วงปิดงบ และเดดไลน์ต่างๆ เพื่อจะได้ร่วมมือกัน ทำความฝันให้เป็นความจริง…เอ้ย ไม่ใช่ ร่วมมือกันทำงานให้สำเร็จไงล่ะ

4 เรื่องสำคัญที่เจ้าของธุรกิจต้องเช็ค

4 เรื่องที่นักบัญชีทำ
4 เรื่องที่นักบัญชีทำ

แม้ว่านักบัญชีจะได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนเจ้าของธุรกิจหลายสิ่ง แต่ช่วงปลายปีมีสิ่งสำคัญมากๆ คือ การปิดบัญชี ยื่นงบการเงิน และยื่นภาษี ที่นักบัญชีต้องรับผิดชอบทำให้เรียบร้อยตามกฎหมายกำหนด

ฉะนั้น จึงเป็นที่มาว่าเจ้าของธุรกิจที่เป็น “บริษัท” ต้องคอยเช็ค 4 เรื่องสำคัญในช่วงยื่นงบและภาษีประจำปี ตามลำดับแบบนี้ ว่านักบัญชีทำหน้าที่แทนเราครบถ้วนแล้วไหม

1.ประกาศประชุม

ประกาศประชุม
ประกาศประชุม

กฎหมายกำหนดไว้ว่า ทุกปีบริษัทต้องมีการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และจะต้องมีการประกาศลงหนังสือพิมพ์โฆษณาด้วย

เดดไลน์: ต้องประกาศประชุมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 7 วัน และวันประชุมวันสุดท้ายถ้างบปิดสิ้นปี 31 ธันวาคม 25×0 คือ วันที่ 30 เมษายน 25×1

หลักฐาน: อย่าลืมขอดูประกาศลงหนังสือพิมพ์ที่นักบัญชีประกาศไว้ให้ เช็ควันที่ประกาศและวันที่นัดประชุมด้วยว่า ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 25×1 นะจ๊ะ

อ่านกฎหมายเพิ่มเติม: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1171 และ 1175

2.ยื่นรายชื่อผู้ถือหุ้น

ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ต่อเนื่องจากเรื่องประชุม กฎหมายกำหนดไว้อีกว่า บริษัทจำกัดต้องนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ไปยังนายทะเบียนอย่างน้อยปีละ ครั้งภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญ

เดดไลน์: ถ้างบปิดสิ้นปี 31 ธันวาคม 25×0 แล้วประชุมผู้ถือหุ้น 30 เมษายน 25×1 วันสุดท้ายในการยื่นรายชื่อผู้ถือหุ้นให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ วันที่ 14 พฤษภาคม 25×1 นี้เอง

หลักฐาน: อยากรู้ว่านักบัญชียื่นรายชื่อผู้ถือหุ้นให้เรียบร้อยมั้ย ให้ขอดูเอกสารที่ชื่อว่า “บอจ.5” และดูวันที่ด้านล่างตามตัวอย่างว่ายื่นเอกสารไปวันที่เท่าไร และใบนำส่งบอจ.5 ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบบ DBD E-Filing ด้วยนะ

อ่านกฎหมายเพิ่มเติม: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1139 วรรคสอง

3.ยื่นงบการเงิน

ยื่นงบการเงิน
ยื่นงบการเงิน

ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จแล้ว เราต้องยื่นงบการเงินด้วยซึ่งงบการเงินนี้เองต้องเป็นงบที่นักบัญชีบันทึกบัญชีเรียบร้อย ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติงบการเงินนี้แล้ว (ถึงแม้ว่าบางทีเราอาจไม่รู้ตัวว่าประชุมเลยก็ตาม55)

เดดไลน์: ถ้างบปิดสิ้นปี 31 ธันวาคม 25×0 แล้วประชุมผู้ถือหุ้น 30 เมษายน 25×1 วันสุดท้ายในการยื่นงบการเงินแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 25×1 (1 เดือนหลังการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น)

หลักฐาน: อยากรู้ว่านักบัญชียื่นงบการเงินเรียบร้อยไหม ให้ขอดูเอกสารที่ชื่อว่า “ใบนำส่งงบการเงิน ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบบ DBD E-Filing” เพื่อยืนยันว่านักบัญชีได้ยื่นงบแล้ว และดูวันที่ด้านบนขวามือของแบบว่าเป็นวันที่เท่าใด

อ่านกฎหมายเพิ่มเติม: พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 หมวดที่ 2 ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี มาตรา 11

4.ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ยื่นภาษี
ยื่นภาษี

สุดท้ายตัวที่สำคัญสุดๆ คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งธุรกิจที่มีกำไรจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดและต้องยื่นแบบรวมถึงจ่ายภาษีภายในเวลาที่กำหนดด้วย

เดดไลน์: ถ้างบปิดสิ้นปี 31 ธันวาคม 2564 ต้องยื่นภาษีภายใน 150 วัน คือ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 แต่ถ้ายื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตได้รับขยายเวลาไปต่ออีก 8 วัน เป็น 7 มิถุนายน 2565

หลักฐาน: อยากรู้ว่านักบัญชีภาษีให้เรียบร้อยมั้ย ให้ขอดูแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 และเช็ค 2 เรื่อง คือ 1) จำนวนเงินที่ต้องชำระภาษีเท่าไร ตรงกับที่เราจ่ายเงินไปแล้วจริงไหม 2) วันที่ยื่นแบบไม่เกินเดดไลน์ใช่หรือไม่ พร้อมเอกสารที่สำคัญคือ ใบเสร็จรับเงิน ไม่ว่าจะมียอดชำระหรือไม่ ยังไงก็ต้องได้ใบเสร็จรับเงินกลับมานะ

ทั้งหมด 4 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าของธุรกิจควรรู้และควรเช็คอยู่ทุกปีที่มอบหมายให้นักบัญชีทำหน้าที่เหล่านี้แทน

เพราะการยื่นเอกสารหลักฐานช้า หรือยื่นผิด อาจทำให้ทั้งนักบัญชีและเจ้าของธุรกิจเองปวดหัวกับค่าปรับในภายหลัง

แต่ถ้าอยากมั่นใจว่านักบัญชียื่นถูกแน่ และไม่เลยเดดไลน์ชัวร์ๆ อาจจะขยับความสัมพันธ์จาก นายจ้าง ลูกจ้าง มาเป็น “แฟน” แล้วล่ะ จะได้ทำงานแทนได้แบบ 100% อิอิ

เมื่อเราทราบแล้วว่ารายปีนักบัญชีต้องทำอะไรให้เราบ้าง
ก่อนจ่ายเงินรายเดือน มาเช็คเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้เลย 9 เรื่องต้องเช็คก่อนจ่ายค่าทำบัญชี

ปรึกษาปัญหาบัญชีธุรกิจ หาโปรแกรมบัญชีที่ใช่สำหรับธุรกิจคุณ ติดต่อ

Line: @zerotoprofit หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

ติดตาม Zero to Profit ได้ที่

Facebook: https://facebook.com/ZerotoprofitTH/

Blockdit: https://www.blockdit.com/zerotoprofit

ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บบล็อก Zero to Profit ที่อยากให้เรื่องบัญชีเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวสำหรับเจ้าของธุรกิจ