3 คำศัพท์รายได้ที่มักเข้าใจผิด

3 คำศัพท์รายได้ที่มักเข้าใจผิด

รายได้ เป็นกระแสเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตธุรกิจ แต่เจ้าของกิจการหลายคนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรายได้ 

ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับรายได้ให้ดียิ่งขึ้น กับ 3 คำศัพท์เกี่ยวกับรายได้ที่เจ้าของกิจการทั้งหลายมักเข้าใจผิด

1. รายได้ 

รายได้ ตามนิยามบัญชีมันคือ กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ในรอบระยะเวลารายงาน
ซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ 

อ่านมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งปิด Blockdit หนีเพราะ Zero to Profit จะอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆ ในภาษาคนให้ฟัง

รายได้ หมายถึง ผลตอบแทนจากธุรกิจ ที่เกิดจากการขายหรือให้บริการ 

จุดรับรู้รายได้อาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะธุรกิจ และเงื่อนไขทางการค้า เช่น

  • ขายสินค้า มักจะรับรู้รายได้เมื่อ ส่งมอบสินค้าแล้ว (โอนความเสี่ยงและผลตอบแทน) 
  • ให้บริการ มักจะรับรู้รายได้เมื่อให้บริการแล้ว

แต่ถ้าเป็นงานบริการที่กินเวลานาน ก็ต้องรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงานบริการที่ได้ทำไปแล้วนั่นเอง 

ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมา ทุกคนคงสังเกตได้ว่าการรับรู้รายได้ไม่ได้สนใจเรื่องการรับเงินเลย แต่เราสนใจว่ากิจการได้ส่งมอบกรรมสิทธิ์สินค้าหรือบริการไปแก่ลูกค้าแล้วหรือไม่นั่นเอง 

2. รายได้รับล่วงหน้า

ถึงแม้ว่าจะขึ้นต้นด้วยคำว่า รายได้ เหมือนกัน แต่คำๆ นี้ไม่ใช่รายได้ เพราะ

รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง หนี้สินที่เกิดขึ้นเพราะกิจการได้รับเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งสินค้าให้หรือไม่ได้ให้บริการให้แก่ลูกค้าในรอบบัญชีนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น

  • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเก็บเงินจากลูกค้ามาก่อน 30% ของสัญญา ในวันแรกที่เก็บเงินมายังไม่ได้ลงมือสร้างอาคารเลย เงิน 30% ส่วนนี้จึงเป็นหนี้สิน หรือภาระผูกพันที่กิจการต้องสร้างบ้านให้ลูกค้าในอนาคต
  • ธุรกิจขายของแบบ Pre-order รับเงินมาก่อน 100% แต่ยังไม่ส่งของให้ เงินนี้ไม่จัดเป็นรายได้ แต่เป็นหนี้สิน ลงของถึงมือลูกค้าเมื่อไร จึงสามารถรับรู้เป็นรายได้ได้นั่นเอง

3. รายได้ค้างรับ

อีกคำนึงที่ขึ้นต้นด้วยรายได้เหมือนกัน แต่ไม่ใช่รายได้และไม่ใช่หนี้สินด้วย

รายได้ค้างรับ เป็นสินทรัพย์ ที่กิจการได้ให้บริการไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน ยกตัวอย่างเช่น

  • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง คนงานสร้างบ้านไป 70% แล้วแต่เพิ่งได้ค่าจ้าง 20% แปลว่าอีก 50% ที่เหลือ คือ รายได้ค้างรับ ซึ่งเป็น สินทรัพย์ของกิจการนั่นเอง 
  • ธุรกิจรับทำบัญชี ในเดือนมีนาคม 2564 ได้ทำบัญชีเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินจากลูกค้าจำนวน 6000 บาท รายการนี้จึงเป็นถือสินทรัพย์ของกิจการ  

คำศัพท์สามคำนี้ แม้จะมีคำว่า “รายได้” แต่ไม่ได้แปลว่า รายได้ ทั้งหมด สรุปกันง่ายๆ 

รายได้  = ผลตอบแทนจากธุรกิจ ที่ส่งสินค้าหรือบริการไปแล้วในงวดบัญชีนั้นๆ

รายได้รับล่วงหน้า = รับเงินแล้ว ยังไม่ได้ส่งสินค้าหรือให้บริการ = คำนี้ไม่ใช่รายได้แต่เป็น “หนี้สิน”

รายได้ค้างรับ = ยังไม่รับเงิน แต่ส่งสินค้าหรือบริการไปแล้ว = คำนี้ไม่ใช่รายได้แต่เป็น “สินทรัพย์”

รายได้ คำสั้นๆ แต่สำคัญและมักเข้าใจผิดบ่อยๆ ฝากกันเอาไว้ในบทความนี้ สำหรับเจ้าของธุรกิจมือใหม่นะคะ

ปรึกษาปัญหาบัญชีธุรกิจ หาโปรแกรมบัญชีที่ใช่สำหรับธุรกิจคุณ ติดต่อ

Line: @zerotoprofit หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

ติดตาม Zero to Profit ช่องทางอื่นได้ที่

Facebook: https://facebook.com/ZerotoprofitTH/

Blockdit: https://www.blockdit.com/zerotoprofit

ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บบล็อก Zero to Profit ที่อยากให้เรื่องบัญชีเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวสำหรับเจ้าของธุรกิจ