ผู้สอบบัญชีคือใคร ทำไมต้องจ่ายเงินให้เค้าทุกปี

ผู้สอบบัญชีคือใคร ทำไมต้องจ่ายเงินให้เค้าทุกปี

เคยสังเกตุมั้ยว่าก่อนจะออกงบแต่ละปี นักบัญชีมักจะบอกว่ารอผู้สอบบัญชีก่อน

แล้วผู้สอบบัญชีเนี่ย เค้าคือใคร? ทำไมเราต้องจ่ายเงินให้เค้าทุกปีนะ เราจะมาทำความเข้าใจสิ่งนี้กัน

“ผู้สอบบัญชี” หรือ “ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต” ภาษาอังกฤษ เราเรียกว่า “Auditor” หรือที่คนไทยมักทับศัพท์ว่า “ออดิท” นั่นแหละ

หูยหลายชื่อจริงๆ เดี๋ยวจะงงไปซะก่อน ขอแทนด้วยชื่อเดียวละกันว่า “ผู้สอบบัญชี”

ผู้สอบบัญชีคือใคร?

ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ คนที่มีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินว่า งบการเงินที่บริษัทได้จัดทำขึ้นนั้นถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีหรือเปล่า ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเป็นคนภายนอกที่บริษัทต้องจ้างมาตรวจสอบการทำบัญชีอีกที (เพราะถ้าเป็นคนภายในทำเอง ตรวจกันเอง ก็คงไม่เหมาะสม)

กิจการแบบไหนต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีบ้าง?

ถ้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กฎหมายกำหนดว่าต้องให้มีการตรวจสอบงบการเงินประจำปีก่อนเสมอ เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเราต้องจ่ายเงินให้ผู้สอบบัญชีทุกๆ ปี

ประเภทของกิจการที่ต้องมีผู้สอบบัญชีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ขนาดเล็กและใหญ่ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ใช้ผู้ตรวจสอบได้แตกต่างกันตามนี้

1.ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก คือ ทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท อนุโลมให้ใช้ผู้สอบภาษีอากร (TA) ขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากร หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีก็ได้

2.บริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดใหญ่ ต้องเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีเท่านั้น

ประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี

เมื่อตรวจสอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว ผู้สอบจะแสดงความเห็นออกมาในหน้ารายงาน ซึ่งรูปแบบจะแตกต่างกันไปตามชนิดของกิจการ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วกิจการที่เป็นบริษัททั่วไป ความเห็นของผู้สอบบัญชีจะถูกแบ่งเป็น 4 ประเภทตามนี้

1.ไม่มีเงื่อนไข : อันนี้เป็นความเห็นที่ดีที่สุด

2.มีเงื่อนไข : บอกว่างบบางส่วนผิด จึงระบุเงื่อนไขไว้เฉพาะส่วนนั้น

3.ไม่ถูกต้อง : บอกว่างบส่วนใหญ่ (หรือทั้งหมด) ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี ถ้าแก้ไขแล้วจึงนำไปใช้ได้

4.ไม่แสดงความเห็น : อันนี้แย่สุด คือ ผู้สอบไม่สามารถตรวจสอบได้ และฟันธงได้ว่างบผิดหรือถูกอย่างไร

สรุปง่ายๆ

ถ้าใครเป็นเจ้าของกิจการ ทั้งแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัท จำเป็นจะต้องมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินประจำปีตามกฎหมาย และเราจะรู้ว่าบัญชีที่เราทำๆ กันอยู่ถูกต้องหรือไม่จากการอ่าน “หน้ารายงานผู้สอบบัญชี” นั่นเอง

ปรึกษาปัญหาบัญชีธุรกิจ หาโปรแกรมบัญชีที่ใช่สำหรับธุรกิจคุณ ติดต่อ

Line: @zerotoprofit หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

ติดตาม Zero to Profit ช่องทางอื่นได้ที่

Facebook: https://facebook.com/ZerotoprofitTH/

Blockdit: https://www.blockdit.com/zerotoprofit

ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บบล็อก Zero to Profit ที่อยากให้เรื่องบัญชีเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวสำหรับเจ้าของธุรกิจ