ไขความลับความสัมพันธ์ของ 3 งบการเงิน

ไขความลับความสัมพันธ์ของ 3 งบการเงิน

ไขความลับความสัมพันธ์ของ 3 งบการเงิน

อ่านงบการเงินเป็น แต่ยังไม่เข้าใจว่างบแต่ละงบการเงินสัมพันธ์กันอย่างไร

วันนี้เราจะมาไขความลับของความสัมพันธ์ในงบการเงิน เพื่อให้เห็นภาพว่าแต่ละงบนั้นเกี่ยวดองกันยังไงและทำไมเราจึงอ่านงบแค่งบเดียวไม่ได้

ก่อนอื่นเลยต้องชวนทุกท่านตั้งหลักกันตรงนี้ก่อน ว่างบการเงินที่เราพูดๆ กันนั้น มีอยู่ 3 งบหลักๆ ที่มีความสำคัญมากๆ กับธุรกิจ คือ

  1. งบแสดงฐานะการเงิน : ที่บ่งบอกสถานะกิจการว่ารวยหรือจน
  2. งบกำไรขาดทุน : ที่บอกผลการดำเนินงานว่ามีกำไรมากน้อยขนาดไหน
  3. งบกระแสเงินสด : ที่บอกกระแสเงินสดเข้าและออกว่ามาจากอะไร

โดยปกติแล้วความงบทั้ง 3 งบนี้ มีความสัมพันธ์กัน แบบที่ผู้ประกอบการหลายๆคนอาจคาดไม่ถึง

ลองดูภาพตัวอย่างง่ายๆ ที่บอกความสัมพันธ์แบบภาพกว้างของงบทั้ง 3 งบกันแบบนี้

เริ่มต้นจาก #งบแสดงฐานะการเงิน ที่เป็นจุดศูนย์กลางของความสัมพันธ์กับงบอื่นๆ

โดยปกติแล้วงบแสดงฐานะการเงินนั้น มักจะจัดทำขึ้นทุกๆ สิ้นปี หรือ ณ วันที่สิ้นงวด ซึ่งแน่นอนว่างบการเงินนี้จะถูกจัดทำในรูปแบบเปรียบเทียบกันระหว่าง 2 วันสิ้นงวด

ยกตัวอย่างจากภาพนี้ เราแสดงงบแสดงฐานะการเงินเทียบกัน 2 ปี คือ ณ สิ้นปี 31/12/2563 เทียบกับ 31/12/2564

สาเหตุที่ต้องแสดงงบเทียบกัน 2 ปีก็เพื่อให้ผู้ใช้งบอ่านและเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงได้

และเราจะตั้งต้นจากงบแสดงฐานะการเงินตัวนี้เพื่อสืบหาความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละงบกัน

สิ่งที่อยากจะให้โฟกัสเจาะลึกลงไปมีอยู่ 2 เรื่อง

1.การเปลี่ยนแปลงของเงินสด

ในงบแสดงฐานะการเงิน เราจะเห็นว่าสินทรัพย์ มีซับเซทย่อยๆ ที่เรียกว่า เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งแต่ละปีก็จะมีเลขเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนั้น ถูกแสดงไว้ใน #งบกระแสเงินสด นั่นเอง

งบกระแสเงินสด เป็นเหมือนแว่นขยาย ที่บอกว่าในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมากิจการมีกระแสเงินสดเข้าและออกจากกิจกรรมอะไรบ้าง แบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ 1) ดำเนินงาน 2) ลงทุน 3) จัดหาเงิน

ยกตัวอย่างจากภาพ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเปลี่ยนแปลงไปในงบแสดงฐานะการเงิน จาก 13 บาท ณ 31/12/2563 เป็น 20 บาท ณ 31/12/2564 ผลการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 20-13 = 7 บาทนี้ ถ้าอยากรู้ว่าเงินสดเพิ่มขึ้น 7 บาทนี้มาจากไหน ก็ต้องไปอ่านงบกระแสเงินสดไงล่ะ

ในงบกระแสเงินสด จะบอกเราได้ว่าเงิน 7 บาทที่เพิ่มขึ้นมา เกิดจากเงินเข้าและออกจากสามกิจกรรมหลักเท่าไร 3 กิจกรรมที่ว่า คือ

1) กิจกรรมดำเนินงาน

2) กิจกรรมลงทุน และ

3) กิจกรรมจัดหาเงิน

ยอดเปลี่ยนแปลงรวม 3 กิจกรรมนี้จะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของเงินสดจากต้นงวดไปปลายงวดเสมอ

2.การเปลี่ยนแปลงของกำไรสะสม

ตัวถัดมาคือ การเปลี่ยนแปลงของกำไรสะสม ซึ่งเป็นส่วนย่อยๆ ของส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของเจ้าของ)

จากตัวอย่างนี้ กำไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงินแสดงที่ 8 บาท ณ 31/12/63 และเพิ่มขึ้นเป็น 10 บาท ณ 31/12/64

ทีนี้ถ้าอยากรู้ต่อว่ากำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากอะไร ให้ไปดูกันต่อที่ #งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเป็นงบที่บอกผลการดำเนินงาน ว่าเจ้าของกิจการบริหารได้เก่งมากน้อยขนาดได้

จากสมการที่ว่า รายได้ – ค่าใช้จ่าย = กำไรหรือขาดทุนสุทธิ

ถ้าอยากรู้ว่ากำไร 2 บาทที่เกิดขึ้นในปีและทำให้กำไรสะสมเพิ่มขึ้น เกิดจากรายได้เท่าไร และค่าใช้จ่ายต่างๆ เท่าไร มีอยู่ทางเดียวก็คือต้องอ่านงบกำไรขาดทุนนั่นเอง

พอทราบความสัมพันธ์ 2 เรื่อง ที่เกี่ยวโยงกันระหว่างงบ 3 งบนี้แล้ว คงพอจะเข้าใจแล้วว่า การอ่านงบการเงินเพียงแค่งบเดียว คงไม่สามารถอธิบายสุขภาพกิจการได้ดีพอ

ถ้าอยากรู้จักกิจการตัวเองให้ทะลุปรุโปร่งแล้วล่ะก็ ควรจะอ่านงบทั้ง 3 งบให้เป็น และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้ได้ สุดท้ายคุณก็จะเข้าใจเองว่าจะทำอย่างไรให้ธุรกิจเติบโตต่อ

ปรึกษาปัญหาบัญชีธุรกิจ หาโปรแกรมบัญชีที่ใช่สำหรับธุรกิจคุณ ติดต่อ

Line: @zerotoprofit หรือhttps://lin.ee/36U1ks0Y

ติดตาม Zero to Profit ช่องทางอื่นได้ที่

Facebook: https://facebook.com/ZerotoprofitTH/

Blockdit: https://www.blockdit.com/zerotoprofit

ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บบล็อก Zero to Profit ที่อยากให้เรื่องบัญชีเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวสำหรับเจ้าของธุรกิจ