เปิดบัญชีธุรกิจต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เปิดบัญชีธุรกิจต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เปิดบัญชีธุรกิจต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เปิดบริษัทแล้ว อยากแยกบัญชีส่วนตัวและธุรกิจออกจากกันต้องทำอย่างไร และมีเอกสารอะไรบ้าง?

วิธีง่ายๆ เลย คือ เริ่มจากการไปเปิดบัญชีธนาคารในนามธุรกิจ (นิติบุคคล) และใส่เงินทุนลงไปในบัญชี

จากนั้นเริ่มต้น รับเงิน – จ่ายเงิน จากบัญชีธุรกิจ เพื่อที่จะมีข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายแยกออกจากส่วนตัวแบบชัดเจน และจะได้บริหารจัดการเงินได้ง่ายขึ้น

ทีนี้สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอเปิดบัญชีกับธนาคารมีอะไรบ้าง เราลองมาดูใน Check-List นี้กัน

1.เตรียมหนังสือรับรองบริษัท

ไม่ใช่เฉพาะหน้าแรกหน้าเดียวเท่านั้น แต่ต้องมีรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์แนบท้ายบริษัทให้ครบถ้วนว่าธุรกิจเราเปิดขึ้นมาเพื่อทำอะไร และธนาคารส่วนใหญ่จะขอหนังสือรับรองที่อัพเดท คือ มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร

2.รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ. 3)

หรือ รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (บอจ. 4) กรณีมีแก้ไขรายการจดทะเบียนตราประทับ

เอกสารนี้จะระบุตัวอย่างตราประทับของบริษัท เพื่อธนาคารจะได้มั่นใจว่าตราประทับที่ใช้สำหรับการเบิกถอน เปิดบัญชีกับธนาคารเป็นอันเดียวกันกับที่เคยจดทะเบียนบริษัทไว้

3.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)

ระบุรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวนหุ้น และทุนชำระแล้ว

4.รายงานการประชุมกรรมการบริหาร

เป็นเอกสารภายในที่ต้องจัดประชุมเพื่อขออนุมัติการเปิดบัญชีธนาคารโดยต้องมีข้อความระบุดังนี้

  • แจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคาร ระบุประเภทว่าเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสเงินสดให้เรียบร้อย และถ้าอยากเปิดแบบ internet banking หรือ mobile banking ด้วย ให้ระบุเพิ่มเติมให้ชัดเจน
  • ระบุผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย และเงื่อนไขการสั่งจ่าย เช่น กรรมการกี่คนลงลายมือชื่อ และต้องประทับตราหรือไม่
  • ลงนามรับรองการประชุมโดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

5.บัตรประชาชนกรรมการที่มีอำนาจลงนาม

จาก check-list เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร เราจะสังเกตุได้ว่าข้อ 1-3 จะได้รับเมื่อเราไปจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ส่วนข้อ 4 จะเป็นเอกสารประชุมภายในที่ทำหลังจากเปิดบริษัทเรียบร้อย

ถ้าใครยังไม่มีตัวอย่างรายงานการประชุมกรรมการ ลองไป Download กันที่นี่ได้เลย

https://rb.gy/o6fyot

เปิดบัญชีธุรกิจไม่ได้ยาก ถ้าเราเตรียมเอกสารพร้อม

ถ้าอยาก Start ธุรกิจแบบสบายใจ อย่าลืมรีบเปิดบัญชีธุรกิจแยกจากส่วนตัว แล้วค่อยเริ่มต้นขายของกัน

ปรึกษาปัญหาบัญชีธุรกิจ หาโปรแกรมบัญชีที่ใช่สำหรับธุรกิจคุณ ติดต่อ

Line: @zerotoprofit หรือhttps://lin.ee/36U1ks0Y

ติดตาม Zero to Profit ช่องทางอื่นได้ที่

Facebook: https://facebook.com/ZerotoprofitTH/

Blockdit: https://www.blockdit.com/zerotoprofit

ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บบล็อก Zero to Profit ที่อยากให้เรื่องบัญชีเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวสำหรับเจ้าของธุรกิจ