ทำธุรกิจแล้วรวยขึ้นมั้ย ดูง่ายๆ จากงบนี้

ทำธุรกิจแล้วรวยขึ้นมั้ย ดูง่ายๆ จากงบนี้

อยากรู้ว่า เรารวยจากธุรกิจจริงหรือไม่ ต้องอ่านงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ผู้ถือหุ้น) ให้เป็น

ส่วนของเจ้าของคืออะไร?

ส่วนของเจ้าของ อธิบายง่ายๆ ก็คือ ส่วนที่เหลือจากการทำธุรกิจ โดยมีที่มาที่ไปจากสมการนี้

ส่วนของเจ้าของ = สินทรัพย์ – หนี้สิน

และไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมบางครั้งเราเรียกส่วนของเจ้าของว่า “ส่วนของผู้ถือหุ้น”

เหตุผลก็เพราะว่า ถ้าทำธุรกิจในรูปบริษัท เจ้าของที่ลงทุนเริ่มแรกในบริษัท ก็คือ ผู้ถือหุ้น

งบที่เรากำลังจะอ่านกันนี้จึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจว่า “งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น”

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นบอกอะไร?

งบนี้ช่วยบอกเราว่าการเปลี่ยนแปลงของส่วนของเจ้าของตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีเป็นอย่างไรบ้าง มันเพิ่มหรือลดเพราะอะไร?

โดยปกติแล้วงบนี้จะฉายภาพการเปลี่ยนแปลงจากระยะเวลานึงไปยังระยะเวลานึง เช่น ต้นปี 2564 ถึงปลายปี 2564

งบนี้มี 2 องค์ประกอบหลักๆ

  1. ทุน คือ เงินทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยปกติจะเพิ่มเพราะการเพิ่มทุน และลดลงเพราะการลดทุน นอกจากนี้ในบางครั้งถ้ากิจการขายหุ้นราคาสูงกว่าพาร์ ก็จะมีส่วนเกินทุนเพิ่มเข้ามาได้เช่นกัน

2. กำไรสะสม คือ กำไรที่สะสมจากการประกอบธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยกำไรสะสมแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก

  • กำไรสะสมจัดสรรแล้ว หมายถึง ส่วนของกำไรสะสมที่จัดสรรไว้เพื่ออะไรบางอย่าง เช่น สำรองตามกฎหมายกำหนด นั่นแปลว่ากิจการห้ามจ่ายกำไรส่วนนี้ออกไปข้างนอกเด็ดขาด
  • กำไรสะสมยังไม่จัดสรร หมายถึง ส่วนของกำไรสะสมที่ไม่ได้กันไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นได้จากกำไรสุทธิในปี และลดลงได้จากขาดทุนสุทธิในปี หรือการจ่ายเงินปันผลออกไป

เข้าใจองค์ประกอบของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นแล้ว เราลองมาดูตัวอย่างงบจริงๆ กันเลย

จากตัวอย่างนี้เป็นงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธค. 2564 ซึ่งงบจะบอกว่าตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในส่วนของเจ้าของบ้าง

ส่วนแรก ทุนที่ชำระแล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะต้นปี 1 ล้าน ปลายปีก็ยังเท่าเดิม

ส่วนที่สอง กำไรสะสม แบ่งเป็น 2 ส่วน

  • จัดสรรแล้ว 100,000 บาท ไม่มีจัดสรรเพิ่มในปีนี้
  • ยังไม่ได้จัดสรร ตอนต้นปีมี 3.7 ล้านบาท ระหว่างปีมีลดลงเพราะจ่ายปันผล 7 แสนบาท และเพิ่มขึ้น 1.8 ล้านบาท เพราะปีนี้มีกำไร ทำให้เหลือกำไรสะสมปลายปีเท่ากับ 4.8 ล้านบาท

สุดท้ายแล้วทำให้เราอธิบายได้ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นตอนต้นปี 4.8 ล้านบาทเปลี่ยนแปลงไปเป็น 5.9 ล้านบาทตอนปลายปีเพราะอะไร

แม้ว่างบนี้ไม่ใช่งบที่คนรู้จักมากนัก แต่ทว่างบนี้มีความสำคัญไม่แพ้กับงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน

ถ้าวันนี้คุณอยากรู้ว่าทำธุรกิจแล้วรวยขึ้นมั้ย การเคลื่อนไหวของส่วนของเจ้าของเป็นอย่างไร ลองเปิดอ่านงบนี้ดู

แล้วเช็คดีๆนะว่า ส่วนที่เพิ่มมาจากกำไรสะสมที่เพิ่ม

เพราะคนรวยจริงเค้าต้องรวยด้วยกำไร ไม่ใช่แค่การเพิ่มทุนนั่นเอง

ปรึกษาปัญหาบัญชีธุรกิจ หาโปรแกรมบัญชีที่ใช่สำหรับธุรกิจคุณ ติดต่อ

Line: @zerotoprofit หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

ติดตาม Zero to Profit ได้ที่

Facebook: https://facebook.com/ZerotoprofitTH/

Blockdit: https://www.blockdit.com/zerotoprofit

ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บบล็อก Zero to Profit ที่อยากให้เรื่องบัญชีเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวสำหรับเจ้าของธุรกิจ