สภาพคล่องธุรกิจยังดีอยู่มั้ย วัดจากอะไร?

สภาพคล่องธุรกิจยังดีอยู่มั้ย วัดจากอะไร?

สภาพคล่องของธุรกิจ คำนี้เป็นคำที่น่ากลัวมากสำหรับเจ้าของกิจการ

รู้หรือไม่ว่ากิจการที่เกิดมาและตายจากไป หลายๆแห่ง เกิดจากการขาดสภาพคล่อง

ขาดเงินหมุนเวียน ทั้งๆ ที่ยังพอมีกำไร

แล้วถ้าวันนี้ ทำธุรกิจและยังไม่รู้ว่าสภาพคล่องคืออะไร วัดจากตรงไหน ก็ยิ่งอันตรายสุดๆ

มาทำความรู้จักสภาพคล่องกัน

สภาพคล่อง หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นเงินสด หรือถ้ามองลึกลงไปกว่านั้น เราอาจจะต้องดูว่าถ้าวันนี้กิจการจะต้องจ่ายชำระหนี้ระยะสั้น พวกเค้าจะมีสินทรัพย์ระยะสั้นที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพียงพอมั้ย

หนี้ระยะสั้น คืออะไร?

หนี้ระยะสั้น ก็คือ หนี้สินหมุนเวียนชนิดที่ว่าจะต้องจ่ายชำระคืนแก่เจ้าหนี้ภายใน 1 ปี เช่น เงินเดือนค้างจ่าย ค่าซื้อวัตถุดิบค้างจ่าย เงินกู้ยืมระยะสั้น หรือเงินกู้ยืมระยะยาวแต่มีช่วงเวลาการชำระเงินภายใน 12 เดือนข้างหน้าก็จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียนเช่นกัน

กิจการมีสภาพคล่องอยู่มั้ยวัดจากอะไร?

จริงแล้วลำดับความเข้มข้นในการวัดสภาพคล่องของกิจการทำได้หลายรูปแบบ แต่แบบที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เป็นแบบที่นิยมใช้ ทำได้ง่ายๆ ถ้ามีงบการเงินอยู่ในมือ ซึ่งก็คือ การวัดสภาพคล่องจากอัตราส่วนหมุนเวียน

อัตราส่วนหมุนเวียน เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียน กับหนี้สินหมุนเวียน ว่ากิจการยังมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอที่จะจ่ายชำระหนี้อยู่ไหม คำนวณได้ง่ายๆ จากสูตรนี้

อัตราส่วนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน

ถ้าคิดตามง่ายๆ ทางทีดีกิจการควรจะมี สินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ โดยรวมแล้วมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน เช่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ระยะสั้น เพราะฉะนั้นอัตราส่วนตรงนี้ควรมีค่ามากกว่า 1 เสมอ เพราะมันบ่งบอกว่าเรายังสภาพคล่องดีอยู่ สินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นกระแสเงินสด ยังมีเยอะพอที่จะจ่ายชำระหนี้อันใกล้       

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าวันนี้เรามีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนรวม 2.5 ล้านบาท คำนวณอัตราส่วนหมุนเวียน ได้เท่ากับ 1/ 2.5 = 0.4 เท่า มองง่ายๆ อย่างนี้ก็คงสยองแล้วว่า เราจะหมุนเงินจากไหนมาจ่ายหนี้

ที่จะถึงนี้ได้ ในเมื่อสินทรัพย์หมุนเวียนที่มี รวมๆ กันแล้วมีแค่ 40% ของหนี้ระยะสั้นทั้งหมด และถ้าหมุนเงินมาจ่ายไม่ทันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้น นั่นก็เป็นอีกเรื่องที่น่าหนักใจ

โดยสรุปแล้ว เรื่องสภาพคล่องของกิจการ เป็นเรื่องใหญ่ ที่ไม่ควรมองข้าม ถ้าวันนี้เรายังตอบไม่ได้ว่ากิจการมีสภาพคล่องหรือเปล่า และเราวัดจากอะไร เราก็อาจจะเป็นอีกธุรกิจที่ตกอยู่ในอันตรายจากการเจ๊งไม่รู้ตัว

ปรึกษาปัญหาบัญชีธุรกิจ หาโปรแกรมบัญชีที่ใช่สำหรับธุรกิจคุณ ติดต่อ

Line: @zerotoprofit หรือhttps://lin.ee/36U1ks0Y

ติดตาม Zero to Profit ช่องทางอื่นได้ที่

Facebook: https://facebook.com/ZerotoprofitTH/

Blockdit: https://www.blockdit.com/zerotoprofit

ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บบล็อก Zero to Profit ที่อยากให้เรื่องบัญชีเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวสำหรับเจ้าของธุรกิจ