ขอยื่นประกันสังคมออนไลน์

ขอยื่นประกันสังคมออนไลน์ทำยังไง

ยุคดิจิตอล ธุรกรรมส่วนใหญ่ถูกยกระดับให้สามารถจัดการได้บนออนไลน์ ซึ่งทำให้สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องนั่งรอคิว การจ่ายเงินประกันสังคมออนไลน์ก็เช่นกัน นายจ้างสามารถยื่นส่งได้ผ่านเว็บไซต์ ที่สำคัญนอกเหนือจากความสะดวกเบื้องต้น คือ กำหนดเวลายื่นเงินสมทบ ขยายออกมาอีก 7 วัน สะดวก ง่าย ซ้ำมีเวลาเพิ่มขึ้น แล้วจะมีเหตุผลใดมาห้ามไม่ให้สมัครใช้บริการ ขอยื่นประกันสังคมออนไลน์ อีกล่ะ

ทำไมต้องขอยื่นประกันสังคมออนไลน์

เป็นที่ทราบกันดีว่า นายจ้างต้องยื่นเงินสมทบประกันสังคมให้ลูกจ้างทุกเดือน ยื่นช้าถูกปรับ ไม่ยื่นเลยมีโอกาสโดนทั้งจำทั้งปรับ การไปยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคม บางครั้งอาจเกิดความยุ่งยาก ทั้งต้องรอคิว และเดินทาง การยื่นทางออนไลน์จึงเป็นทางเลือกที่ดี ด้วยเหตุผลดังนี้

 1. ประหยัดเวลา ทั้งการเดินทาง และรอคิว
 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 3. มีความถูกต้องเพิ่มขึ้น เพราะกรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตด้วยตัวเอง มีเวลาตรวจสอบ อย่างมีสมาธิ
 4. เวลาในการยื่นเพิ่มขึ้น สำนักงานประกันสังคมขยายวันครบกำหนดส่งเงินสมทบกรณียื่นทางออนไลน์ เพิ่มจากยื่นปกติอีก 7 วัน
 5. สะดวก เพราะจ่ายได้ทุกเวลา ไม่ต้องรอเฉพาะเวลาทำการของหน่วยงาน

ยื่นประกันสังคมออนไลน์ ลงทะเบียนยังไง มีขั้นตอนอะไรบ้าง

การขอยื่นประกันสังคมออนไลน์นั้นไม่ยาก เริ่มต้นตามนี้

e-service SSO
e-service SSO
 1. เข้าสู่เว็บไซต์ e-services ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th/eservices/esv/index.jsp แล้วเลือกเมนู “ขอทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต”
เงื่อนไขและข้อตกลง
เงื่อนไขและข้อตกลง

2. ระบบจะนำไปยังหน้า ข้อตกลงและเงื่อนไข ให้อ่านเงื่อนไข แล้วเลื่อนลงมาจนครบหน้า หลังจากนั้น ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องว่าง และกดดำเนินการต่อ

ข้อมูลนายจ้าง
ข้อมูลนายจ้าง

3. ระบบจะนำมาสู่หน้า กรอกข้อมูลนายจ้าง ให้ใส่รายละเอียดของเรา และสถานประกอบการตามความเป็นจริง ที่สำคัญหมวดหมู่ รายละเอียดที่ต้องการยื่น เลือกให้หมด แล้วคลิ๊ก ดำเนินการต่อ

บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูล

4. ระบบจะแจ้งว่า บันทึกคำขอสำเร็จ แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพราะต้องเข้าไปยืนยันทางอีเมลอีกที

ตรวจสอบ E- Mail
ตรวจสอบ E- Mail

5. เข้าอีเมลที่แจ้งกับระบบไว้ เพราะระบบจะส่งเอกสารยืนยันมาทางอีเมล เมื่อได้รับแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

5.1 ให้ปริ้นเอกสารมา แล้วให้กรรมการลงลายมือ ลงตราประทับ

5.2 สแกนเอกสาร ส่งคืนไปให้สำนักงานประกันสังคม ทางอีเมลที่แจ้งมา และโทร. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าทำการส่งเอกสารไปแล้ว

5.3 จะได้รับ Username กับ Password มาเพื่อเข้าใช้ ระบบยื่นประกันสังคมออนไลน์

หมายเหตุ: หากเข้าระบบครั้งแรก หลังจากสมัครมา ระบบจะให้ทําการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ให้กรอกรหัสผ่านเดิมที่ได้รับทางอีเมล และรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน แล้วคลิ๊กปุ่ม บันทึก

ขั้นตอนเข้าใช้งานหลังจากสมัคร และได้รับรหัสผ่านแล้ว

หลังจากสมัคร และได้รับรหัสผ่าน พร้อมทั้งตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงเวลา ต้องยื่นประกันสังคมออนไลน์ ให้ทำดังนี้

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ e-services ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th/eservices/esv/index.jsp
 2. คลิกเมนู เข้าสู่ระบบ ตำแหน่ง มุมขวาบน
 3. กรอก Username กับ Password ที่ได้ตั้งใหม่ลงไป
 4. หากต้องการส่งเงินประกันสังคม ให้เลือกเมนู ส่งข้อมูลเงินสมทบ ซึ่งเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว สามารถโอนจ่ายเงินผ่าน QR Code ธนาคารได้ สะดวกสบาย

หมายเหตุ นอกจากยื่นเงินสมทบประกันสังคม ยังสามารถทำรายการได้ดังนี้

 • ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทํางาน (สปส.1-03)
 • บันทึกขึ้นทะเบียนสําหรับผู้ที่เคยมีสิทธิรักษาพยาบาลแล้ว
 • แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน (สปส. 6-10)
 • ส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส. 1-04)

ข้อดีของการยื่นประกันสังคมออนไลน์

ตามกฎหมายระบุว่า ถ้านายจ้างไม่จ่ายเงินประกันสังคมให้ลูกน้อง จะผิดตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เลยทีเดียว

ส่วนหากจ่ายประกันสังคมช้า คือ เกินจากวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามรอบจ่าย ต้องจ่ายเพิ่มอีก ร้อยละ 2 ต่อเดือน ซึ่งก็ถือว่าสูงอยู่

ความแตกต่างของการยื่นประกันสังคมออนไลน์ กับยื่นปกติ

ข้อดีหลัก ๆ ของการยื่นประกันสังคมออนไลน์ คือ ความสะดวกสบาย แต่หากผู้ประกอบการท่านใดยังชอบยื่นแบบปกติอยู่ก็ย่อมขึ้นอยู่กับความมถนัด แต่อยากยกตัวอย่าง กรณีการยื่นออนไลน์ กับยื่นปกติ มาให้พิจารณาอีกสักหน่อย เช่น เมื่อครั้งเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทุกคนต้องใช้มาตรการเว้นระยะห่าง ติดต่อหน่วยงานราชการเกิดความยุ่งยากเพิ่มขึ้น ต้องจองคิวล่วงหน้า จำกัดจำนวนคนให้บริการในแต่ละวัน ซึ่งเกิดความล่าช้าต่อการยื่นเงินสมทบ และอนาคตข้างหน้าก็ไม่อาจคาดเดาว่าจะเกิดเหตุอย่างนี้อีกหรือไม่ แต่หากใช้บริการยื่นออนไลน์ แม้เหตุการณ์เช่นโควิด-19 จะเกิดซ้ำอีก ก็ไม่กระทบ เพราะเราสามารถยื่นออนไลน์ได้จากสำนักงานตัวเอง

หรืออีกกรณีหนึ่ง ที่เกิดขึ้นบ่อยมาก นั่นคือ นายจ้างบางท่านมองว่า การไปจ่ายประกันสังคมช่วงวันต้น ๆ ผู้ใช้บริการเยอะ ต้องนั่งรอนาน แม้ใช้ให้ลูกน้องไปแทนก็ตาม อาจคิดว่า ทำงานอย่างอื่นก่อนค่อยไป ผัดวันประกันพรุ่ง สุดท้ายเลยกำหนดเวลา หรือคิดได้วันสุดท้าย คือ วันที่ 15 ของเดือน คนก็มากอยู่ดี เพราะหลายคนก็คิดอย่างนี้

ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 5 เคยให้ข้อมูลกับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์ เรื่องการจ่ายเงินประกันสังคมว่า แม้นายจ้างจะรู้ข้อกำหนดอยู่แล้วว่า การจ่ายประกันสังคมช้า จะถูกปรับ แต่ก็ยังไปจ่ายกันวันที่ 14 – 15 เป็นจำนวนมากอยู่ดี

จากข้อมูลที่ยกมาข้างต้น จะเห็นประโยชน์ของการยื่นประกันสังคมออนไลน์ได้ชัด เพราะลดขั้นตอนการเดินทางไปได้ ลดขั้นตอนการรอคิวลงได้มาก เนื่องจากสามารถดำเนินการเพียงไม่กี่คลิ๊กผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

นอกจากความสะดวกสบายแล้ว การยื่นประกันสังคมออนไลน์ ยังช่วยให้ผู้ประกอบการมีสมาธิ ในการกรอกข้อมูล เพราะกรอกหน้าจอเพียงลำพัง ทำให้มีการตรวจสอบความถูกต้องได้แม่นยำ ไม่เร่งรีบนั่นเอง

สรุป

ในยุคดิจิตอลหลายอย่างทำงานบนระบบออนไลน์ การจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปนั่งรอ หรือเดินทางฝ่ารถติดอีกต่อไป เพียงสมัครการ ยื่นประกันสังคมออนไลน์ เท่านั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัญหาหลักที่ทำให้หลายบริษัทหันมาเลือกออนไลน์ หรือเลือก e-services เพราะอาจเผลอลืมยื่นประกันสังคม จนเกิดค่าปรับได้ แต่หากมัวคิดว่า ยื่นออนไลน์ ได้ยืดเวลาขึ้นมาอีก ค่อยยื่นก็ได้ ก็จะเข้าทำนองเดิม คือ ยื่นไม่ทัน ฉะนั้นเมื่อสมัครขอยื่นประกันสังคมออนไลน์ สำเร็จแล้ว ก็อย่าชะล่าใจกันล่ะ

อยากขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้างประกันสังคม หรือยื่นประกันสังคมออนไลน์ ไม่รู้จะเริ่มยังไง ติดต่อ

Line: @zerotoprofit

ติดตาม Zero to Profit ได้ที่

Blockdit: https://www.blockdit.com/zerotoprofit

บล็อกความรู้ด้านบัญชีสำหรับเจ้าของธุรกิจ ที่อยากให้ “บัญชีเป็นเรื่องง่าย ใกล้ตัว และมีประโยชน์สำหรับคนทำธุรกิจ"