กำไร 3 ประเภท และกับดักที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้

กำไร 3 ประเภท และกับดักที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้

รู้หรือไม่ การทำธุรกิจนั้น มีกำไรตั้ง 3 ประเภท

1.กำไรขั้นต้น

คือ กำไรที่เกิดจากรายได้ทั้งหมด หักด้วย ต้นทุนขาย เช่น ถ้าซื้อเนื้อแช่แข็งมาขายได้ 100 บาท มีค่าต้นทุนเนื้ออยู่ 50 บาท ที่เหลือก็คือ กำไรขั้นต้นเท่ากับ = 100-50 =50 บาท

2.กำไรจากการดำเนินงาน

คือ กำไรที่เกิดจากรายได้ทั้งหมด หักด้วย (1) ต้นทุนขาย และ (2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มมาอีก Step ทำให้กำไรส่วนนี้น้อยกว่ากำไรขั้นต้นเสมอ

จากตัวอย่างเดิม ถ้าเพิ่มค่าใช้จ่ายยิง Ads โฆษณา และค่าเช่าบู้ทขายเนื้อเข้ามาอีก 20 บาท

กำไรจากการดำเนินงานจะเหลือ 100-50-20 = 30 บาท

3.กำไรสุทธิ

คือ กำไรขั้นสุดท้ายเลยจากธุรกิจ เพราะเกิดจาก รายได้ทั้งหมด หักด้วย

(1) ต้นทุนขาย

(2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

(3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ออกจากกำไรจากการดำเนินงาน เช่น ค่าภาษี ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

จากตัวอย่างเดิม ถ้ามีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษีอีก 10 บาท กำไรสุทธิจะเหลือแค่ 100-50-20-10 = 20 บาท

ส่วนใหญ่กับดักที่เจ้าของธุรกิจเจอก็คือ การคิดว่ากำไรมีแค่ขั้นต้นขั้นเดียว ทำให้ตั้งราคาสินค้าไว้ต่ำเกินไป เช่น คิดว่าขาย 70 บาท มีต้นทุนแค่ 50 บาท แบบนี้ก็ได้กำไรแล้ว แต่จริงๆ ไม่ใช่ เพราะราคาขายที่ตั้งไว้ 70 บาท มีมากกว่าแค่ต้นทุนขาย ทำให้มีกำไรขั้นต้น 70-50 =20 บาท แต่กลับไม่มีเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 20 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นอีก 10 บาท ทำให้ผลสุดท้ายก็ขาดทุน  

เพราะฉะนั้น ถ้ารู้จักกำไร 3 ขั้นแล้ว อย่าลืมตั้งราคาให้มีกำไรสุทธิด้วย จะได้ไม่ติดกับดักกำไรทั้ง 3 ขั้นกันอีกต่อไป

ปรึกษาปัญหาบัญชีธุรกิจ หาโปรแกรมบัญชีที่ใช่สำหรับธุรกิจคุณ ติดต่อ

Line: @zerotoprofit หรือhttps://lin.ee/36U1ks0Y

ติดตาม Zero to Profit ได้ที่

Facebook: https://facebook.com/ZerotoprofitTH/

Blockdit: https://www.blockdit.com/zerotoprofit

ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บบล็อก Zero to Profit ที่อยากให้เรื่องบัญชีเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวสำหรับเจ้าของธุรกิจ